Gloria Cards > Christelijke teksten voor geboortekaartje

Christelijke teksten voor geboortekaartjes

Plaats op het geboortekaartje één van deze mooie bijbelteksten of christelijke gedichtjes. We hebben ook christelijke teksten, songteksten en kinderliedjes voor op het geboortekaartje voor je verzameld.

Bijbelteksten geboortekaartjes

We hebben een lijst gemaakt met mooie bijbelteksten en de vindplaats in de bijbel er bij gezet. 

God heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe. Psalm 100:3
U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald, mij aan haar borsten toevertrouwd. Psalm 22:10
Veel wonderen hebt u verricht, veel goeds voor ons besloten, HEER, mijn God. Niemand is te vergelijken met u! Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te sommen. Psalm 40:6
U bent groot, u doet wonderen, u alleen bent God. Psalm 86:10
Al vanaf mijn geboorte steun ik op u, al in de moederschoot was u het die mij droeg, u wil ik altijd loven. Psalm 71:6
U bent groot, u doet wonderen, u alleen bent God. Psalm 86:10
Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. Psalm 100:3
Moge de HEER u talrijk maken, u en uw kinderen. Moge de HEER u zegenen, hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 115:14-15
Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Psalm 139:14
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Psalm 139:16
Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! Jesaja 43:1
Ik heb je in Mijn handpalmen gegrift. Jesaja 49:16
Ontzag voor de Heer geeft een krachtig vertrouwen, het biedt je kinderen een schuilplaats. Spreuken 14:26
Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER. Spreuken 19:21
Een ieder die een kind ontvangt in Mijn Naam ontvangt Mij. Mattheüs 18:5
Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Lucas 18:16
De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Romeinen 8:16
Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Jakobus 1:17
U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Openbaring 4:11

Christelijke geboortegedichtjes

Is er ruimte op het geboortekaartje voor een gedichtje? Kies dan voor één van deze mooie christelijke gedichtjes. 

Een nieuw leven door God ons gegeven
Het wonder is groot en jij zo klein
Een kostbaar geschenk,
waar wij dankbaar voor zijn 

Verwondering,
Liefde en leven
Zijn door hem
Aan jou gegeven

Wij mochten van God ontvangen,
dit kindje klein en teer.
Vervuld werd ons verlangen,
aan Hem is alle eer! 

Dit kind, door God gekend,
uniek, ontluikend wonder. 
Zo klein, nog onbekend,
en toch al zo bijzonder.

Iets mooiers kunt U ons niet geven
Dan dit pasgeboren kind
Dank U voor dit nieuwe leven
Dat zo verwachtingsvol begint

God, die 't gras gemaakt heeft
de bloemen in de wei
de bomen, vruchten, vogels
zorgt ook voor jou en mij

Een prachtkind met mooie blauwe ogen
kijkt ons hunkerend naar liefde aan
Het is voor de tweede keer
dat we vol verwondering
kijken naar een gave van onze Heer

Als ik dit wonder vatten wil
dan wordt mijn hart van eerbied stil
Als ik jou zie zo klein en teer
kan ik slechts fluisteren: Dank U Heer!

Je bent bijzonder
Je bent een wonder
Je bent een hele grote schat
Je bent een wonder
God maakte jou
Zo bijzonder

Keer je gezichtje naar de zon
voel Gods liefde om je heen
Neem onze uitgestrekte handen
je bent niet meer alleen

Heer, wij hebben het uit Uw hand
Dit kind van ons, dit liefdespand

Gekregen van God
een nieuw leven
zonder verleden
intens geluk
nu bij ons

Zelfs hij die zegt: er is geen God
zal moeten beamen
Geen mensenhart, geen mensenhand
kan zoiets wonderlijks beramen

Je bent in het verborgene geweven
door een kunstige Meesterhand
In vertrouwen aan ons gegeven
versterkend onze liefdesband

 

Christelijke teksten geboortekaartje

Verwonderd over Zijn beleid, heeft God op Zijn tijd, ons gezin uitgebreid.
Gods adem heeft je aangeraakt en jou tot ons kind gemaakt....
Dankbaar en blij ontvingen wij uit Gods hand een zoon/dochter.
Dank en lof aan onze God, Schepper en Bewaarder van het leven. 
Met vreugde hebben wij een groot geschenk ontvangen.
Met vreugde delen wij mee dat wij een dochter hebben ontvangen uit Gods hand.

 

Christelijke liedteksten voor geboortekaartjes

 

Christelijke kinderliedjes voor geboortekaartjes

Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een parel bent
Een parel in Gods Hand

Elly & Rikkert