Christelijke teksten voor geboortekaartjes

Wat is het mooi om op je geboortekaartje een christelijke tekst te plaatsen. Op deze pagina vind je inspiratie voor christelijke geboorteteksten. Je kunt de geboortegedichtjes, bijbelteksten en christelijke liedjes kopiëren en op je geboortekaartje plaatsen.

Ga direct naar: Bijbelteksten  |  Geboortegedichtjes  |  Geboorteteksten  |  Liedjes

christelijke tekst geboortekaartjes

Of ga direct door naar Christelijke geboortekaartjes

Bijbeltekst voor geboortekaartje

De bijbel laat zien hoeveel God van mensen houdt en ook van de kinderen. Denk maar aan het verhaal dat de Heere Jezus de kinderen zegende. Of dat Hij kinderen al voorbeeld noemt, voor hoe wij zouden moeten leven. Er staan daarom genoeg teksten in de bijbel die mooi zijn voor op geboortekaartjes. We hebben veel bijbelteksten voor op geboortekaartjes uit de Psalmen, maar ook uit andere bijbelboeken. In deze lijst vind jij je bijbelse tekst voor op het geboortekaartje.

Tekst voor geboortekaartje uit de bijbel:

Jozua 24:15Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!

1 Kronieken 16:34Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.

Job 33:4De geest van God heeft mij gemaakt, de adem van de Ontzagwekkende doet mij leven.

Psalm 100:3God heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe.

Psalm 22:10U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald, mij aan haar borsten toevertrouwd.

Psalm 40:6Veel wonderen hebt u verricht, veel goeds voor ons besloten, HEER, mijn God. Niemand is te vergelijken met u! Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te sommen.

Psalm 86:10 U bent groot, u doet wonderen, u alleen bent God

Psalm 71:6 - Al vanaf mijn geboorte steun ik op u, al in de moederschoot was u het die mij droeg, u wil ik altijd loven.

Psalm 86:10 U bent groot, u doet wonderen, u alleen bent God.

Psalm 92:5 U verheugt mij, HEER, met uw daden, ik juich om wat uw hand verricht.

Psalm 100:3 Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.

Psalm 115:14-15 - Moge de HEER u talrijk maken, u en uw kinderen. Moge de HEER u zegenen, hij die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalm 121:7 - De HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.

Psalm 139:14 - Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.

Psalm 139:16 - Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

Spreuken 14:26 - Ontzag voor de Heer geeft een krachtig vertrouwen, het biedt je kinderen een schuilplaats.

Spreuken 19:21 - Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.

Jesaja 43:1 - Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!

Jesaja 49:16 - Ik heb je in Mijn handpalmen gegrift.

Jeremia 31:3 - Ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen.

Mattheüs 18:5 - Een ieder die een kind ontvangt in Mijn Naam ontvangt Mij.

Mattheüs 19:14 - Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij Mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.

Lucas 18:16 - Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.

Johannes 1:16 - Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt.

Romeinen 8:16 - De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.

Romeinen 11:13 - Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid.

Efeze 2:10 - We zijn het werk van God, hij heeft ons geschapen in Christus Jezus om het goede werk te doen dat hij heeft voorbereid.

Jakobus 1:17 - Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.

Openbaring 4:11 - U komen alle lof, eer en macht toe, HEER, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.

Christelijk gedichtje voor geboortekaartje

Is er ruimte op het geboortekaartje voor een gedichtje? Kies dan voor één van deze mooie christelijke gedichtjes. Veel christelijke gedichtjes voor op geboortekaartjes gaan over dat de baby een wonder is, dat de HEERE de baby heeft gevormd vanaf het eerste begin en dat het krijgen van een kind een cadeau van God is. Je zult zien dat er ook versjes zijn met een hint naar een bijbeltekst. Kies een christelijk geboortegedichtje dat bij jullie past.

Inspiratie christelijke gedichtjes voor een geboortekaartje

Een nieuw leven door God ons gegeven
Het wonder is groot en jij zo klein
Een kostbaar geschenk,
waar wij dankbaar voor zijn

Wij mochten van God ontvangen,
dit kindje klein en teer.
Vervuld werd ons verlangen,
aan Hem is alle eer!

Dit kind, door God gekend,
uniek, ontluikend wonder.
Zo klein, nog onbekend,
en toch al zo bijzonder.

Iets mooiers kunt U ons niet geven
Dan dit pasgeboren kind
Dank U voor dit nieuwe leven
Dat zo verwachtingsvol begint

God, die 't gras gemaakt heeft
de bloemen in de wei
de bomen, vruchten, vogels
zorgt ook voor jou en mij

Een prachtkind met mooie blauwe ogen
kijkt ons hunkerend naar liefde aan
Het is voor de tweede keer dat we vol verwondering kijken
naar een gave van onze Heer

Gekregen van God
een nieuw leven
zonder verleden
intens geluk nu bij ons

Als ik dit wonder vatten wil
dan wordt mijn hart van eerbied stil
Als ik jou zie zo klein en teer
kan ik slechts fluisteren: Dank U Heer!

Keer je gezichtje naar de zon
voel Gods liefde om je heen
Neem onze uitgestrekte handen
je bent niet meer alleen

Stil is ons hart...
bij dit zo grote geschenk.
Dank aan U, God van al het leven.
dat Gij ons een dochtertje hebt gegeven.

Zelfs hij die zegt: er is geen God zal moeten beamen
Geen mensenhart, geen mensenhand
kan zoiets wonderlijks beramen

Je bent in het verborgene geweven
door een kunstige Meesterhand
In vertrouwen aan ons gegeven versterkend onze liefdesband

Heer, wij hebben het uit Uw hand
Dit kind van ons, dit liefdespand

Verwondering, Liefde en leven
Zijn door hem Aan jou gegeven

Je bent bijzonder
Je bent een wonder
Je bent een hele grote schat
Je bent een wonder
God maakte jou
Zo bijzonder

Wij danken God voor dit nieuwe leven
zo klein en kwetsbaar
maar toch zo compleet
teken van hoop
glimlach van de Schepper
dit wonder dat God in ons leven deed

Je bent voor ons een gift van God,
waardevol en klein.
Wij weten dat, waar je ook gaat
Zijn hand op jou zal zijn.

Je werd ter wereld gebracht,
heel klein, kwetsbaar en zacht.
Je ademt, je huilt en leeft.
Hoe groot is Hij die ons dit geeft.

 

Christelijke tekst voor geboortekaartjes

Voor wie een compacte kleine zin op het geboortekaartje wil zetten, hebben we een aantal christelijke teksten geselecteerd. Wat vind jij mooier? Een traditionele christelijke zin of een hippe christelijk geboortetekst? Laat je verrassen door deze verzameling!

Tekst voor geboortekaartje christelijk

Verwonderd over Zijn beleid, heeft God op Zijn tijd, ons gezin uitgebreid.

Gods adem heeft je aangeraakt en jou tot ons kind gemaakt.

Dankbaar en blij ontvingen wij uit Gods hand een zoon/dochter.

Dank en lof aan onze God, Schepper en Bewaarder van het leven.

Met vreugde hebben wij een groot geschenk ontvangen.

Met vreugde delen wij mee dat wij een dochter/zoon hebben ontvangen uit Gods hand.

In stille verwondering ontvingen wij uit Gods trouwe hand een dochter/zoon.

Geloofd zij de Heere! Uit Zijn hand ontvingen wij een dochter/zoon en zusje/broertje.

Voor Hem geschapen, aan ons toevertrouwd.

 

Christelijke songteksten voor jouw geboortekaartje

Een christelijk kinderliedje of songtekst op je geboortekaartje kan ook heel leuk zijn! Verschillende liederen zijn supergaaf om bij de geboorte van je kind te noemen en het geboortekaartje. We schreven een aantal christelijke songteksten voor op geboortekaartje op; van Elly & Rikkert tot Opwekking en Johannes de Heer

Ideeën voor een christelijk liedje op het geboortekaartje

Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een parel bent
Een parel in Gods Hand

Elly & Rikkert

God heeft je laten groeien
Je handjes en je haar
Je oogjes je oortjes
en toen was je klaar

Elly & Rikkert

Ik zal er voor jou zijn
Kindje, jij hoort bij mij
Ik wil dat je weet dat je veilig bent
en dat je altijd beschermd zult zijn

Ik bid echt dat God in jou
Zijn plannen voltooien zal
Hij wil zich aan jou openbaren
omdat Hij zoveel van je houdt

Reni & Elisa Krijgsman

Een machtig Maker
Formeerde mijn hart
Hij nam voor de tijd begon
Mijn leven in zijn hand

Ik heb een Vader
Hij noemt mij zijn kind
Hij laat mij nooit alleen
Waarheen ik ook zal gaan

Opwekking 617

God, die 't gras gemaakt heeft
De bloemen in de wei
De bomen, vruchten, vogels
Zorgt ook voor jou en mij

Onbekend

Een prachtkind met mooie blauwe ogen
Kijkt ons hunkerend naar liefde aan
Het is voor de tweede keer dat we vol verwondering kijken
Naar een gave van onze Heer

Opwekking 617

Zie ik de zon, de sterren en de maan,
Wat een wonder dat ik mag bestaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.

Rikkert Zuiderveld

We zien uit naar ons geluk
In het klein aan ons gegeven
Nu jij hier bent in ons leven

Jocelynn van den Berg & Dennis de Bruijn

Nog voordat je bestond,
Kende Hij je naam.

Opwekking 599

Alles wat adem heeft,
Zingt voor de Heer.

Kinderopwekking 8

Gods liefde is altijd om mij heen,
Overal waar ik ook ga.
Al draai ik telkens heen en weer,
Toch blijf ik in zijn liefde staan.
Het is boven, achter, onder, voor
En het duurt de hele dag door.

Kinderopwekking 124

You’re like a flower that buds into bloom
You open so gently and light up the room
You’ve changed me completely
Though you’re so small
Helplessly lying in my loving arms
A lifetime is waiting, but I keep you warm

Trinity

Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn
Nooit gedacht, zo perfect en klein
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk
Je bent meer dan een wonder
Door Hem bedacht, door Hem gemaakt
Door hem geliefd en aangeraakt

Kinga Ban

Ik zag een kuikentje
dat bij zijn moeder zat
onder haar vleugels
waar het veilig zat
tegen regen, tegen zonneschijn
Heer, zo mag ik bij U zijn

Elly en Rikkert

Vragend om warmte en liefde,
de dag dat jouw leven begon.
Ik keek vol verbazing naar jou,
open de handjes, zo klein.

Martin Brands

‘k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en Zijn oog rust zo,
teder op mij.

Johannes de Heer

Ik bid dat God jou zegent,
jij lieve, kleine schat
en dat Hij jou zal geven
de wensen van je hart.
Ik bid dat God jou zegent,
jij lieve, kleine schat
en dat het ver zal rijken
tot in jouw nageslacht.
Want Hij is de Almachtige,
de Schepper van ´t heelal.
Hij maakte alles prachtig
en jou bovenal.

Opwekking 740

Heer U doorgrondt en kent mij,
Want in de moederschoot.
Ben ik door U geweven,
U bent oneindig groot!
k dank U voor dit wonder heer,
Dat u mijn leven kent.
En wat er ook gebeuren zal,
Dat U steeds bij mij bent!
Heer U bent altijd bij mij,
U legt Uw handen op mij,
En U bent voor mij, en naast mij
En om mij heen. Elke dag.

Opwekking 518

Jesus loves me—this I know,
For the Bible tells me so;
Little ones to him belong,—
They are weak, but he is strong.

Anna Bartlett Warner (1860)

Ik ben veilig in Jezus' armen
Veilig ben ik bij Hem
Ik ben veilig in Jezus' armen
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben

Marcel Zimmer

Ik ben een geschenk van God.
Een bijzonder geschenk van de Here God.
En er is niemand in de wereld
precies zoals ik.
Echt waar, ik ben uniek,
want door zijn liefdevolle hand
ben ik gemaakt.
Nee, er is niemand, precies zoals ik.

Kinderopwekking 35

Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen
die grote dingen doet
hier en in alle landen
die ons van kindsbeen aan
ja van de moederschoot
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood

Gezang 44 - Liedboek voor de kerken

 

Hoe plaats je christelijke geboorteteksten op geboortekaartjes?

Heb je jouw favoriet gekozen? Dan kun je deze kopiëren en op een van onze geboortekaartjes zetten. Je kunt kiezen uit de christelijke geboortekaartjes of de algemene geboortekaartjes

  1. Christelijke geboortekaartjes: deze kaarten zijn speciaal gemaakt met christelijke teksten op de voorkant en binnenkant. Uiteraard kun je alsnog deze teksten veranderen.
  2. Algemene geboortekaartjes: de algemene kaartjes hebben geen christelijke teksten, maar hier kun je wel zelf een van de teksten van deze pagina op zetten.

Maak je keuze

Kies het soort geboortekaartje wat je wilt gebruiken:

Collectie christelijke geboortekaartjes of bekijk alle geboortekaartjes.